Począwszy od 2013 r. będzie to 30% w stosunku do średnich rocznych emisji w latach 2005-2007. Niestety, od 2014 r. liczba bezpłatnych uprawnień stopniowo będzie ulegać zmniejszeniu, w zależności od tempa redukcji ustalonego przez polski rząd.
Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że darmowe uprawnienia należą się także nowopowstałym projektom inwestycyjnym w energetyce (których realizacja została zapoczątkowana przed 31 grudnia br.). Elektrownie, które otrzymają darmowe uprawnienia w okresie 2013-2020, będą zmuszone je wykorzystać do produkcji energii elektrycznej, przy jednoczesnym braku możliwości ich sprzedaży bez produkcji.
Przedsiębiorstwa energetyczne będą zobowiązane do nabycia na aukcjach 100% uprawnień w 2020 r.
W 2018 r. Polska ma prawo złożyć wniosek do Komisji Europejskiej o przedłużenie okresu przejściowego.
W okresie przejściowym nasz kraj będzie miał możliwość zastosowania systemu wskaźników emisyjności w zależności od paliwa (węgiel kamienny, brunatny, ropa, olej) używanego do produkcji energii elektrycznej i na tej podstawie zostanie określona liczba darmowych uprawnień, dostępnych dla poszczególnych elektrowni.
Poza tym, Polska będzie mogła wykorzystać przychody ze sprzedaży uprawnień na budowę efektywnych elektrowni w latach 2013-2016.