5 stycznia 2009 r. zaplanowane zostało NWZA Puław, które ma zgodzić się na wniesienie do Melamina III aportu w postaci nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu Puław, na której inwestycja będzie realizowana. Takie porozumienie oznacza, że Vattenfall stanie się wspólnikiem spółki obejmując 50% jej udziałów. Z komunikatu jasno wynika również, że strony porozumienia dopuszczają udział w przedsięwzięciu innych podmiotów, m.in. Lubelskiego Węgla Bogdanka.