Debiut Grupy ENERGA, jednego z czterech holdingów elektroenergetycznych w kraju, na Giełdzie Papierów Wartościowych, może nastąpić w drugiej połowie 2009 r. Jeszcze w 2008 roku rozpocznie się procedura wyboru doradców prywatyzacyjnych. Pochodzące z emisji publicznej części akcji środki finansowe pozwolą spółce uzyskać kapitał na inwestycje i przyspieszyć ich realizację.

W 2008 r. ENERGA będzie dążyć do zwiększenia przychodów z działalności operacyjnej, osiągnięcia trwałej zdolności Grupy do pomnażania kapitału, a tym samym do wzrostu jej wartości i pozycji rynkowej.
Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy ENERGA (przed audytem) za 2007 r:
  • przychód ze sprzedaży - 7 mld 224 mln zł
  • zysk netto - 254 mln zł.                                                                                                                                                                                                                                Osiągnięte wyniki finansowe oznaczają rentowność sprzedaży na poziomie około 3 procent.