Decyzją Prezesa Urzędu Enea może przejąć kontrolę nad dwiema kopalniami węgla brunatnego Adamów w Turku i Konin w Kleczewie.
Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK uznał, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.