RWE jest wciąż zainteresowana rozwojem w sektorze wytwarzania energii w Polsce. PAK jest jedną z opcji rozważaną przez RWE. Zespół Elektrowni PAK jest w około 50 proc. kontrolowany przez Skarb Państwa, a w około 40 proc. przez grupę kapitałową Elektrim. Właścicielem pozostałych akcji są pracownicy spółki.