Atel Holding Ltd rozszerza swą działalność dalej na wschód, zakładając ostatnio w stolicy Litwy, Wilnie, spółkę zależną zajmującą się obrotem energią. Jako jedna z pierwszych zagranicznych spółek Atel Energy Lietuva UAB uzyskała licencję na obrót energią elektryczną na litewskich rynku. Spółka rozpocznie działalność operacyjną w przyszłym roku.

Pod koniec 2009 r. likwidacji ulegnie elektrownia jądrowa Ignalina. Tym samym zniknie 70% mocy produkcyjnych krajów bałtyckich. Atel planuje rozpocząć import energii na Litwę od 2010 r.
Litwa ma ok. 3,5 miliona mieszkańców. Zużycie energii na głowę wynosi ok. 4 500 kWh.