Inwestycja ma ruszyć do 10 lat, kiedy to skończy się węgiel w trzech złożach Władysławów, Adamów i Koźmin KWB Adamów. Kopalnia już wystąpiła o możliwość zbadania złoża pod Zgierzem. Po uzyskaniu tzw. koncesji na rozpoznanie, wydanej przez ministra środowiska i dokładnej ocenie terenu kopalnia podejmie decyzję, czy warto na nim inwestować.

Kopalnia przyznaje jednak, że istnieją już opracowania wskazujące na wartościowość tych złóż. Już w latach 50-tych wykonano badania geologiczne, dzięki którym zlokalizowano 700 mln t węgla brunatnego, czyli ok. 4% krajowych zasobów. Nazwano je Złożem Rogóźno - informuje "Gazeta Wyborcza". Złoża występują na ok. 1,6 ha m. Bądkowem, Warszycami, Wolą Branicką, po Gieczno, Lorenki, Wypychów, Astachowice, Kotowice, Władysławów, Besiekierz Nawojowy i Rudny. Nowa odkrywka miałaby ok. 20 km2 i kopalnia wykupi na razie teren tylko pod nią oraz 150 m pas dookoła wyrobiska na studnie odwodnieniowe. Prawdopodobnie 2 tys. mieszkańców gminy Zgierz otrzyma propozycjęwykupu gospodarstw i ziem (kopalnia pokryje koszty ziemi, budynków i wycinki drzew).

Mieszkańcy terenów pod nową kopalnię, jak i okolicznych wsi nie są zadowoleni. Nie sposób obliczyć kosztów utraty terenów, w które wcześniej zainwestowali oraz kosztów odwodnienia gruntów, procentujących słabymi uprawami. Kopalnia zapewnia, że można przez stosowne obliczenia i wypłatę odszkodowania dojść do porozumienia.