Projekt polityki energetycznej będzie zawierał ocenę realizacji polityki energetycznej w poprzednim okresie, prognozy obejmujące okres nie krótszy niż 20 lat oraz program działań wykonawczych na okres 4 lat, wraz z instrumentami jego realizacji. Będą się w nim również zawierać m.in. planowane inicjatywy ustawodawcze oraz rozporządzenia wykonawcze.

Do przedstawionej polityki energetycznej zostaną załączone informacje, wśród których znajdzie się prognoza zapotrzebowania Polski na paliwa i energię.