Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) chcą zrealizować przedsięwzięcie wspólnie z PKE. Instalacja zużywać ma 2 mln ton węgla rocznie i wytwarzać gaz syntezowy, który będzie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej oraz jako surowiec do produkcji chemikaliów. Koszt inwestycji jest szacowany na 5,5 mld zł, a inwestorzy mają nadzieję, że stanie się on jednym z 12 flagowych projektów Unii Europejskiej dotyczących redukcji emisji CO2.

Drugi tego typu projekt chcą zrealizować wspólnie ZA Puławy i Lubelski Węgiel Bogdanka. Pod koniec stycznia ma być gotowe studium wykonalności tej instalacji. Rozpoczęcie produkcji gazu syntezowego ma nastąpić na przełomie lat 2013/14. Instalacja będzie wykorzystywać 1,2 mln ton węgla rocznie. Dzięki niej puławskie Azoty uzyskają 0,5 mld m sześc. gazu syntezowego.