20 stycznia br. Rosja wznowiła dostawy gazu ziemnego na Ukrainę, a także jego tranzyt do innych państw europejskich przez terytorium Ukrainy.