Projekt działań antykryzysowych powstał w ramach rządowego planu na rzecz stabilności i rozwoju. W nim, Ministerstwo Gospodarki współpracując z Ministerstwem Finansów, rozważa możliwość zwolnienia z podatku akcyzowego energii elektrycznej stosowanej w procesie elektrolizy (m.in. elektrolityczne wytwarzanie metali). Rozważa się również obniżenie stawki tego podatku dla energii zużywanej przez odbiorców energochłonnych do wysokości 0,50 EUR za MWh. Na dzień dzisiejszy stawka ta wynosi ok. 5 EUR/MWh.