Decyzję o wpisaniu projektu na listę kluczowych inwestycji podjęła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska - poinformował we wtorek podczas konferencji w Olsztynie wiceminister ochrony środowiska Stanisław Gawłowski.
Obecnie olsztyńskie śmieci są wywożone na oddalone o 90 kilometrów wysypisko w Mławie w województwie mazowieckim