Według cytowanego przez „Parkiet” Martina Romana, prezesa CEZu, kierowana przez niego firma chce w regionie Europy Środkowej i Południowej rozwijać energetykę opartą na gazie. Elektrownie gazowe mogłyby być zaopatrywane błękitnym paliwem właśnie z Kazachstanu. Paliwo trafiłoby do Europy Środkowej gazociągiem Nabucco.