Jednocześnie spółka zapowiada, że w tym roku powinna osiągnąć zysk netto na poziomie ubiegłorocznego. Zamierza miedzy innymi sprzedaż części aktywów i skupić się głównie inwestycjach we Francji. Francuski koncern chce poprawić rentowność, wzmocnić strukturę finansową i przeprowadzić integrację nowych spółek