Z naszego punktu widzenia najbardziej interesujące są projekty dotyczące współpracy energetycznej. Chodzi tu m.in. o budowę drugiej nitki gazociągu Jamał - Europa, budowę elektrociepłowni i dostawy energii elektrycznej.