Wien Energie GmbH jest spółką założoną i działającą w Austrii i posiada doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie rozwoju, finansowania i inwestowania w projekty energetyczne oraz budowania i zarządzania takimi projektami w okręgu miejskim Wiednia, oraz w innych krajach Europy Środkowej.

Strony postanowiły powołać grupę koordynacyjną oraz grupę ekspertów jako platformę dla regularnych spotkań przedstawicieli obydwu firm. W początkowym etapie prac strony chcą przeanalizować możliwości współpracy w obszarze energetyki opartej na gazie ziemnym oraz rozwiązań służących ochronie środowiska w tym utylizacji odpadów.