Podczas rozmowy wiceminister Strzelec-Łobodzińska przedstawiła cele zawarte w "Polityce energetycznej Polski do 2030 r.". Wyjaśniła, że priorytetami naszego kraju są: poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwo wsparte własnymi zasobami surowców oraz ich racjonalne wykorzystanie.

Podkreśliła zbieżność założeń "Polityki…" z celami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Zapowiedziała, że Polska chce zwiększać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczać oddziaływanie energetyki na środowisko. Resort gospodarki przygotował instrumenty wsparcia - tzw. "białe certyfikaty", które zagwarantują korzyści finansowe podmiotom dokonującym największych oszczędności energii.

Minister Strzelec-Łobodzińska przedstawiła główne założenia nowelizowanej właśnie ustawy Prawo energetyczne - wzmocnienie roli Urzędu Regulacji Energetyki w kwestii utrzymania cen energii elektrycznej.

Dyrektor generalny Detlef Dauke odpowiedzialny za sprawy energetyki podkreślił, że w Niemczech rząd zajmuje się takimi samymi problemami przy pracach nad rozwojem branży energetycznej.

Spotkanie wiceminister gospodarki Joanny Strzelec-Łobodzińskiej z dyrektorem generalnym Detlefem Dauke miało miejsce w ramach polsko-niemieckiego dialogu energetycznego. Jest on kontynuacją inicjatywy premiera Donalda Tuska i kanclerz Angeli Merkel. Poprzednie spotkanie w ramach polsko-niemieckiej grupy ds. energii odbyło się w lutym 2008 r.