Każdy z wiatraków ma stanąć na półhektarowej działce. Elektrownia będzie ulokowana na powierzchni 600 ha w obrębie Padwi oraz w niedużym fragmencie w wioskach Zarównie i Piechoty. Firma planuje wykup lub dzierżawę działek od rolników.

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji Ventureal zamierza ustawić w wiosce maszt z urządzeniami notującymi prędkość i siłę wiatru. Urządzenia pomiarowe będą zbierać dane przez najbliższy rok. Później dopiero firma rozpocznie załatwianie procedur związanych z przedsięwzięciem.

Wójt gminy Padew, Kazimierz Popiołek powiedział serwisowi www.nowiny24.pl, że pierwsze wiatraki zostaną uruchomione w 2012 roku: Według szacunków inwestora przedsięwzięcie będzie warte ponad 150 milionów zł.