Trwają starania Ministerstwa Gospodarki, by pozyskać znacznie wyższą kwotę. Natomiast firmy są zainteresowane nawet niewielkimi dotacjami. Takie same inwestycje chce współfinansować środkami pomocowymi także Enion Grupa Tauron - czytamy w "Gazecie Prawnej".

W II kwartale planuje się ogłoszenie konkursów na dofinansowanie inwestycji dotyczących m.in. efektywnej dystrybucji energii i wytwarzania biopaliw. Terminy ogłoszeń naborów wniosków na inwestycje uzależnia się od publikacji rozporządzeń ministra gospodarki w sprawie udzielania pomocy publicznej -inwestycje wspiera się także ze środków publicznych. Projekty rozporządzeń są gotowe. Na razie Komisja Europejska ich nie zaakceptowała (decyzja najpóźniej w kwietniu br.).

Polska energetyka, m.in. elektroenergetyka i gazownictwo, może uzyskać z programu Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 dotacje w wysokości ok. 3 mld EUR, jednak aż 1,3 mld EUR to wkład własny po polskiej stronie, co na chwilę obecną znacznie przekracza możliwości finansowe kraju.

Potrzeby inwestycyjne samej elektroenergetyki szacowane są nawet na 150 mld zł, np. na program poprawy efektywności dystrybucji przeznaczono około 139 mln EUR środków pomocowych, a dystrybutorzy oceniają, że na samo odtworzenie majątku potrzebują przynajmniej 55 mld zł.

W latach 2007-2008 przedsiębiorstwa energetyczne nie otrzymały żadnego dofinansowania programów UE. 1,4 mld EUR na energetykę przeznaczono w programie: infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. 1,69 mld EUR przeznaczono z programu Bezpieczeństwo energetyczne - dywersyfikacja źródeł energii.