W październiku 2008 roku CEZ został wybrany przez komitet selekcyjny na zwycięzcę w przetargu. "Decyzja komitetu została następnie zatwierdzona przez albański rząd, któremu podczas określania struktury transakcji, a także w czasie otwartego, konkurencyjnego i przejrzystego przetargu doradzała spółka IFC, członek Grupy Banku Światowego"
CEZ zaoferował w przetargu 102 miliony euro. Zobowiązał się też do spłaty zadłużenia w kwocie ok. 127 mln i zainwestowania 200 mln euro w 5 lat.

Prywatyzowana spółka dystrybucyjna obsługuje niespełna milion klientów, roczne dostawy energii elektrycznej wynoszą 5,3 TWh brutto.
Zysk netto czeskiej grupy energetycznej CEZ wzrósł w 2008 roku o 11% (o 4,6 mld CZK) do 47,4 mld CZK. Firma prognozuje, że w 2009 roku zysk wzrośnie o dalsze 6% do 50,2 mld CZK.