Według spółek, kompleks mogący wyprodukować 300 tys. t tlenku propylenu rocznie jest ekonomiczny, wpływa na redukcję odprowadzania ścieków i mniejsze zużycie energii elektrycznej, w porównaniu do tradycyjnych instalacji. Ponadto tlenek propylenu to kluczowy surowiec w przemyśle poliuretanowym.

Program badawczy mający na celu rozwinięcie i skomercjalizowanie technologii HPPO BASF i Dow Chemical rozpoczęto w 2003 r. Budowę zakładu zainicjowano we wrześniu 2006 r., a rozruch technologiczny instalacji rozpoczął się pod koniec 2008 r.