Według firmy doradczej Boston Consulting Group (BCG) wpływ kryzysu na konsumpcję energii w krajach Unii Europejskiej możne zostać podzielony na trzy obszary:
- pierwszy: wpływ kryzysu na zużycie energii jest minimalny - gł. gospodarstwa domowe, które są odpowiedzialne za 29% zużycia energii;
- drugi: odbiorcy, gdzie zmiany zużycia prawdopodobnie będą podobne do dynamiki PKB, większość odbiorców przemysłowych, pobierających łącznie 58% energii;
- trzeci: odbiorcy, którzy odnotują duży spadek zużycia energii ponieważ najmocniej uderzył w nie kryzys (do tej pory przedsiębiorstwa te odbierały 13% energii).

Gdyby w Polsce nastąpił spadek zużycia energii przez najbardziej energochłonne przedsiębiorstwa o 10% to, zdaniem BCG, firmy energetyczne miałyby przychody niższe o ok. 900 mln zł.