- Jest porozumienie i na rano będzie najnowsza, pełna lista projektów z konkretnymi sumami i warunkami koniecznymi do spełnienia - powiedział szef Komisji Europejskiej Jose Barroso (IAR).

Kraje Unii od kilku miesięcy próbowały dojść do porozumienia w tej sprawie. Wówczas porozumienie było niemożliwe, gdyż Niemcy jako państwo, które najwięcej wpłaca do unijnej kasy, sprzeciwiały się kolejnym wydatkom.
Wreszcie zgodziły się, ale pod pewnym warunkiem. Otóż pieniądze muszą zostać wydane w ciągu dwóch lat (tylko wtedy będzie to rzeczywista walka z kryzysem).
Warunek będzie trudny do spełnienia przez kraje członkowskie, gdyż część projektów znajdujących się na liście jest dopiero we wstępnej fazie przygotowań do realizacji np. gazociąg Nabucco, który ma otrzymać prawie 250 mln EUR dofinansowania.

Na liście znajduje się również kilka polskich projektów. Na największe wsparcie (180 mln EUR) może liczyć elektrownia w Bełchatowie. Pieniądze zostałyby wykorzystane na instalacje wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Ponadto 80 mln EUR ma być przekazane na budowę gazoportu w Świnoujściu. Dodatkowo, na dofinansowanie może liczyć rurociąg, który będzie tłoczył gaz z Norwegii do Danii i dalej do Polski oraz elektrownie wiatrowe na Bałtyku.
Łącznie Polska może otrzymać aż 330 mln EUR.