Alpiq powstał 1 lutego 2009 r. w wyniku fuzji spółek Atel Holding Ltd. i EOS oraz wniesienia przez francuską spółkę EDF praw do swojego 50% udziału w elektrowni szczytowej Emosson. W ciągu 2009 r. stopniowo przemianowywane będą kolejne spółki zależne Atel i EOS.