POLEKO to jedna z największych w Europie tego typu imprez a honorowy patronat nad targami objął Minister Środowiska. Tematem przewodnim wydarzenia były "Odnawialne źródła energii". Tegoroczna edycja targów była rekordowa pod każdym względem. Wzięło w nich udział ponad 1000 wystawców z 22 krajów. Targi POLEKO są liderem w regionie i stanowią swego rodzaju platformę spotkań kontrahentów nie tylko europejskich. Od lat wydarzenie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm zagranicznych. Oficjalne wystąpienia narodowe pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych zorganizowały: Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria i Szwecja. Ponadto wśród wystawców były również firmy z Austrii, Belgii, Finlandii, Holandii, Japonii, Laosu, Lichtensteinu, Litwy, Polski, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Impreza skupiła także ogromną liczbę zwiedzających, których było aż 25 000. Ekspozycje targowe zajmowały powierzchnię ponad 18 000 m2 i były skupione wokół kilku sektorów branżowych takich, jak: woda i ścieki, odpady, recykling i utrzymanie czystości i porządku, energia i odnawialne źródła energii, powietrze, hałas i wibracje, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz edukacja ekologiczna.
Każdemu z wymienionych sektorów towarzyszyły też specjalistyczne konferencje, spotkania biznesowe, warsztaty, konkursy i wystawy. Targi zakończyły się zaproszeniem na przyszłoroczną, jubileuszową - XX edycję POLEKO połączoną z pierwszą edycją Międzynarodowych Targów Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA.