Tegoroczne targi okazały się pod wieloma względami rekordowe. Należy wymienić wzrost liczby wystawców, w stosunku do ubiegłego roku, o blisko 25% oraz przyrost powierzchni wystawowej o ponad 25%. To rozszerzenie zakresu targów objawiło się również w liczbie odwiedzających, która w tym roku sięgnęła blisko 21.300 osób, czyli wzrosła o ponad 33%. Do rosnącego zainteresowania poznańską imprezą niewątpliwie przyczyniło się też wprowadzenie nowego podziału na sektory tematyczne:

  • Woda
  • Odpady/Technika Komunalna
  • Energia
  • Powietrze i hałas
  • Edukacja ekologiczna

Podział ten ułatwiał zwiedzającym odszukanie interesującej ich instytucji i oferty oraz usprawniał odnalezienie się w mnogości wystawców i proponowanych przez nie technologii. W targach wzięło udział ponad 1000 wystawców, z czego 27% stanowiły firmy i instytucje zagraniczne z następujących krajów: Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wśród tak wielu wystawców polskich i zagranicznych znalazło się tylko kilka firm związanych bezpośrednio z technologiami bezwykopowymi. Rynek polski reprezentowały między innymi firma Gamm-Bud i wydawnictwo „Inżynieria Bezwykopowa”.
Jedną z najliczniejszych grup wśród odwiedzających targi stanowili przedstawiciele samorządów lokalnych, którzy na Poleko szukają nowoczesnych i niedrogich rozwiązań ekologicznych dla swoich regionów i inwestycji. Z myślą o samorządach odbyło się kilka specjalistycznych konferencji i dyskusji, poświęconych w dużej mierze wpływowi naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej na działalność i możliwości władz regionalnych.
W ramach targów Poleko zorganizowano kilka ekspozycji specjalnych, na których zaprezentowano technologie i oferty zebrane w grupy tematyczne. Nowością był Park Techniki Komunalnej, czyli ekspozycja producentów i dystrybutorów sprzętu i pojazdów gospodarki komunalnej, która zajęła blisko 1830 m 2 powierzchni wystawowej. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszył się też Salon INVESTCITY-Środowisko, czyli prezentacje miast i powiatów, wśród których swoje oferty przedstawiły Gubin, Konin, Kraków, Legnica Poznań, Warszawa i Zabrze oraz powiaty poznański i krośnieński.
Wśród ekspozycji specjalnych znalazł się też Salon Nauka dla Środowiska, w ramach którego wystawiają się jednostki naukowo-badawcze, których działalność służy szeroko rozumianej ekologii. Dodatkowo wymienić należy Salon Recyklingu, który skupił wiele zagranicznych firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów oraz Salon Czystej Energii, który był okazją do zapoznania się z szeroką ofertą polskich i zagranicznych firm sektora energetycznego.
Założeniem organizatorów targów Poleko jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, która zaowocowałaby wzrostem świadomości ekologicznej w Polsce oraz podniesieniem troski o środowisko zarówno na szczeblach państwowych i samorządowych, jak i jednostkowym. Pozostaje nam wierzyć, że rosnące co roku liczby wystawców i gości na poznańskiej imprezie są dowodem na wzrost świadomości ekologicznej w Polsce.