Taka instalacja powstałaby na poradzieckim lotnisku w Chojnie.
Projekt inwestycji zakłada budowę spalarni odpadów komunalnych i biomasy, jak również systemu zbierania, magazynowania, segregowania i transportowania odpadów komunalnych.
Instalacja mogłaby produkować w ciągu jednej godziny energię o mocy około 5 MW.