Dzięki ogniwom paliwowym wytwarzana jest energia elektryczna w procesie utleniania paliwa dostarczanego im z zewnątrz. Zadaniem tych ogniw jest przekształcanie energii chemicznej na elektryczną. Takie badania prowadzą obecnie naukowcy z Laboratorium Bioprocesów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.
Jeśli założenia naukowe by się potwierdziły w praktyce, nie trzeba byłoby zużywać energii na oczyszczanie ścieków, gdyż równocześnie ścieki byłyby oczyszczone i pozyskanoby w tym procesie energię elektryczną.
Gdyby badania te zakończyły się powodzeniem, ogniwa mogłyby być wykorzystywane np. przy oczyszczalniach ścieków a docelowo mogą przyczynić się do decentralizacji produkcji energii.