Zdaniem Karola Kraszewskiego, dyrektor regionalny Polski północnej Fortum Power and Heat Polska tzw. produkcja waste-to-energy nie stanowi obciążenia dla środowiska naturalnego i otoczenia społecznego zakładów a utylizacja odpadów stanowi źródło energii. Dyrektor podkreślił, że w 2007 r. 1,6 TWh energii produkowanej przez Fortum pochodziło z odpadów (5% zużycie paliw w koncernie, bez paliw nuklearnych).

Ważne, że Fortum chce rozwijać swoje projekty waste-to-energy we współpracy z lokalnymi władzami i przedsiębiorstwami komunalnymi.