Celem obydwu prezydentów jest wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Ponadto rozmawiano również o ropociągu Odessa-Brody, będącym częścią tzw. euroazjatyckiego korytarza transportu ropy naftowej. Szlak przesyłu tego surowca ma bowiem prowadzić z regionu Morza Kaspijskiego przez Ukrainę do państw Europy Zachodniej.
Ponadto Juszczenko podkreślił, że dialog dotyczący korytarza zmierza ku finałowi - 24 kwietnia br. w Warszawie ma dojść do podpisania studium opłacalności i wykonalności projektu Odessa-Brody.

Natomiast Alijew przypomniał podpisaną w ubiegłym roku w Baku deklarację popierającą eksport ropy naftowej i gazu z rejonu Morza Kaspijskiego do Europy. Wyraził również swoje poparcie dla Ukrainy jako pewnego partnera.