Po wykonaniu olbrzymiej pracy, obecnie 98% pozycji wytypowanych przez Radę Dzielnicy XVIII jest uzgodnionych. Do omówienia pozostaje jeszcze tematyka planów miejscowych dla Nowej Huty oraz kwestia świetlicy środowiskowej w Pleszewie - poinformował po spotkaniu Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa (Krakow.pl).

Większość z proponowanych przez Dzielnicę XVIII prac miałaby zostać wykonana w latach 2010-2011. Niektóre inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku, m.in. kanalizacja w rejonie ul. Kopaniec, Bardosa, Powiatowa, Na Niwach i boczne, Zagłoby, Odmętowej, Ziarnkowej, Jeżynowej, Chałupki oraz w Branicach i Przylasku Rusieckim. Dodatkowo zostanie wprowadzony zakaz przejazdu samochodów ciężarowych powyżej 16 t przez Plac Centralny.
W 2009 r. rozpocznie się również przebudowa placu Ożańskiego oraz remonty rowów przy wybranych drogach na terenie osiedli Lesisko i Mogiła.
Zadbano również o odpowiednią ilość zieleni w otoczeniu spalarni - na osiedlach Chałupki, Wróżenice i Pleszów zostaną doposażone ogródki jordanowskie. Planuje się również modernizację lub remonty nawierzchni m. in. ulic: Jeziorko, Wyciąska, Rumiankowa, Bardosa, Kępska, Powiatowa, Na Niwach, Kopaniec oraz utwardzenie ulic Opata Salwińskiego i Żaglowa Boczna, poza tym oświetlenie przy ul. Jeżynowej, budowę miejsc parkingowych na ul. Jana Pawła II od ul. Biskupa Padniewskiego do Placu Centralnego, remont chodnika przy al. Jana Pawła II., rewitalizację Przylasku Rusieckiego, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 na os. Kolorowym. Niedługo powstanie także sygnalizacja świetlna na ul. Klasztornej, przed wejściem do klasztoru oo. Cystersów. W dalszym ciągu zostanie przeprowadzony remont skrzyżowania ul. Klasztornej z ul. Jana Pawła II.

Przygotowania do kompleksowej modernizacji ul. Igołomskiej już ruszyły. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu rozpisał przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę arterii (odcinek od ul. Jeżynowej do granic Krakowa). Dokumentacja projektowa ma być gotowa do końca br.

Większość zadań będzie związana bezpośrednio z realizacją samego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów - budowa sieci umożliwiającej mieszkańcom nieruchomości położonych w obrębie zakładu dostawę energii cieplnej ze spalarni oraz objęcie ich programem specjalnych stawek za wywóz odpadów. W ramach inwestycji ZTPO powstanie Centrum Edukacji, które będzie spełniało funkcje informacyjno-edukacyjne.