Z informacji PSE Operator wynika, że od 1 stycznia do 21 kwietnia br. wyprodukowano 48 757 GWh energii, czyli 96,1% wyprodukowanej energii w tym samym przedziale czasu 2008 r.

Ponadto od 1 stycznia do 21 kwietnia br. krajowe zużycie energii utrzymywało się na poziomie 47 557 GWh, czyli 94,3% zużycia w analogicznym okresie 2008 r.

PSE Operator prognozuje więc, że w br. krajowe zapotrzebowanie na energię będzie o ok. 5% niższe niż w roku ubiegłym.