Z wypowiedzi premiera dla PAP wynika, że podpisane ustalenia dotyczyły m.in. takich spraw jak kwestie energetyczne - współpraca na rzecz wykorzystywania w sposób czysty, bezpieczny dla środowiska węgla oraz szerszy kontekst współpracy w tym zakresie.