Lista inwestycji jest długa. Już w przyszłym roku oddany zostanie nowy blok energetyczny w Bełchatowie (858 MW). Kolejnym rozpoczętym projektem jest budowa dwóch bloków po 800-900 MW w Opolu. Planuje się również budowę bloku 500 MW w Turowie, to naturalna inwestycja w celu dokończenia eksploatacji złoża węgla brunatnego. Firma zamierza także zbudować elektrownię w Lublinie, gdzie rozważane są jeden lub dwa bloki o mocy po 800-900 MW. Decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Bogdanka jako dostawca paliwa jawi się jako naturalny współinwestor w takim projekcie, dlatego nie wykluczamy jej udziału w budowie elektrowni. Ale bierzemy pod uwagę także innych partnerów. Nie musi być tak, że PGE jest jedynym udziałowcem w każdym swoim przedsięwzięciu. Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie 50 proc. w dwóch elektrowniach niż 100 proc. w jednej. Dywersyfikacja jest czymś naturalnym. - zauważa prezes.