Jak poinformował dyrektor departamentu komunikacji rynkowej grupy Tauron, Paweł Gniadek, w ciągu tygodnia ma powstać wspólny zespół roboczy, którego zadaniem będzie przygotowanie koncepcji współdziałania i modelu realizacji tego przedsięwzięcia. Do końca września zespół przedstawi wyniki swoich prac.
"Odbudowa mocy wytwórczych jest priorytetem dla Taurona, zapisanym w naszej strategii korporacyjnej. Dokument ten zakłada rozpoczęcie budowy 3 tys. megawatów nowych mocy do 2012 roku" - przypomniał Gniadek.

Większość inwestycji przeprowadzona będzie w Południowym Koncernie Energetycznym (PKE), w którego skład wchodzi także Elektrownia Blachownia. We współpracy z Zakładami Azotowymi Kędzierzyn ma być tam również - jak zakłada PKE - realizowany projekt budowy elektrowni poligeneracyjnej, opartej na zgazowaniu węgla, z wychwytywaniem dwutlenku węgla. Ubiega się on o unijne dofinansowanie.

Współpraca z Tauronem jest ważna także dla KGHM. Dywersyfikacja źródeł przychodów i wejście w branżę energetyczną to jeden z punktów niedawno ogłoszonej strategii tej giełdowej spółki do 2018 roku.