Udział elektrowni atomowych w łącznej produkcji energii elektrycznej wzrośnie dzięki temu z obecnych 16 proc. do około jednej trzeciej - wskazał Putin.
"W najbliższych miesiącach" rząd ma szczegółowo rozważyć projekty dotyczące rozwoju energetyki nuklearnej, a także zbrojeń nuklearnych. Putin zaznaczył, że mimo kryzysu finansowego Rosja nie poniecha opracowanych wcześniej planów.