Sarkozy podkreślił, że Europa powinna walczyć o ustanowienie prawdziwej polityki energetycznej, nie będącej wyłącznie polityką konkurencji. Ideą europejskiej centrali zakupu gazu powstała po to, by Europa dysponowała prawdziwą siłą przetargową wobec swych dostawców.

Zaproponował również, aby Unia Europejska utworzyła bankową komisję regulacyjną "dysponującą rzeczywistą możliwością sankcji".