Parlament Europejski zatwierdził uzgodniony z państwami członkowskimi projekt rozporządzenia, które przewiduje finansowanie wybranych projektów w dziedzinie energetyki, w tym kilku inwestycji w Polsce - czytamy w portalu Wnp.pl.

Zgodnie z ustaleniami 3,98 mld EUR zostanie przeznaczone na następujące projekty inwestycyjne:
- infrastrukturę elektroenergetyczną i gazową - 2,365 mln EUR;
- morskie farmy wiatrowe - 565 mln EUR;
- instalacje do przechwytywania i składowania CO2 - 1,050 mln EUR.

Ponadto ze środków unijnych zostanie sfinansowana połowa kosztów inwestycji w infrastrukturę i w budowę nowych elektrowni wiatrowych, a instalacje do przechwytywania dwutlenku węgla będą mogły uzyskać aż do 80% dofinansowania.

Wśród projektów, które uzyskają dofinansowanie ze środków unijnych tej puli znalazły się:
- terminal gazowy w Świnoujściu - 80 mln EUR;
- modernizacja gazociągów - 80 mln EUR;
- łącznik między systemami gazowymi Polski i Słowacji - 20 mln EUR;
- park wiatrowy Kriegers Flak na Bałtyku - 150 mln EUR;
- instalacja CCS w Elektrowni Bełchatów -180 mln EUR;
- gazociąg z Norwegii i Danii do Polski.

Program przewiduje też 200 mln EUR na dofinansowanie budowy gazociągu Nabucco.

Komisja Europejska będzie monitorowała stan i każdego roku będzie składała sprawozdanie wraz z propozycją budżetu na rok następny. Ponadto posłowie zaproponowali, by środki, które nie zostaną wykorzystane na określone cele, mogły wesprzeć inwestycje zmierzające do poprawy efektywności energetycznej lub w rozwój odnawialnych źródeł energii.