Celem rozmów jest uzyskanie politycznej deklaracji od państw Azji Środkowej, Kaukazu i Bliskiego Wschodu, jaką część znajdującego się u nich gazu przeznaczą na rynki UE. Takie ustalenia mają na celu zmniejszenie rosyjskiej dominacji w dostawach gazu do Unii.

Projekt Gazociąg Nabucco będzie przebiegał przez terytorium Turcji, Bułgarii, Rumunii i Węgier, a zakończy się w Austrii. Rurociąg zaopatrywałby UE w gaz pochodzący z regionu Morza Kaspijskiego lub z Azji Środkowej.