Nowa taryfa zakłada średnie obniżenie ceny gazu wysokometanowego o 9,13%, co stanowi efekt finalny spadku kosztów zakupu gazu pochodzącego z importu.
Taryfa zakłada również wzrost stawek sieciowych, wynikający głównie z wyższych kosztów zakupu usług przesyłu i dystrybucji paliw gazowych, średnio o 14,7%.

Nowa taryfa wejdzie w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni - PAP.