Zdaniem IAR projekt może utrudnić szanse na realizację wspieranego przez Unię Europejską rurociągu Nabucco.

W czasie ubiegłotygodniowego szczytu unijnego w Pradze Kazachstan, Uzbekistan i Turkmenistan odmówiły wsparcia projektu, który miałby w znaczącym stopniu uniezależnić Europę od dostaw z Rosji.