Według ustaleń dziennika w projekcie ustawy o nowelizacji prawa energetycznego została uwzględniona autopoprawka Ministerstwa Gospodarki, która dotyczy m.in. zasad przeprowadzania przetargów publicznych na sprzedaż energii.
Zgodnie z tą poprawką sposób i tryb przetargów określi rozporządzeniem minister gospodarki.