12 maja br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiej Energetyki Jądrowej. Do zadań pełnomocnika będzie należało zadanie mające na celu rozwój i wdrożenie energetyki tego typu w Polsce, a w szczególności opracowanie i wdrożenie projektu Programu polskiej energetyki jądrowej, w którym zostanie określona m.in. liczba, wielkość i możliwe lokalizacje elektrowni atomowych.