Realizacja umowy potrwa 17 mies., a wynagrodzenie należne PBG za jej realizację obliczono na 54,9 mln zł (66 978 tys. zł netto).

Obiekt będzie pełnił istotną funkcję jako węzeł przesyłowy w istniejącym i projektowanym systemie przesyłowym gazu ziemnego w Polsce, który Gaz-System planuje rozbudować do 2014 r. o 1 000 km nowych gazociągów. Ponadto tłocznia gazu w Goleniowie będzie stanowić ważny element gazowego systemu przesyłowego w północno-zachodniej Polsce. Jednocześnie umożliwi transport zwiększonych ilości gazu w tym regionie.