Honorowy patronat nad targami objęli: Minister Skarbu Państwa A. Grad, Wojewoda Świętokrzyski B. Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego A. Jakubas, Prezydent Miasta Kielce W. Lubawski, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz OGP GAZ-SYSTEM S.A.
Impreza miała charakter ściśle branżowy i obejmowała przede wszystkim tematykę sieci i urządzeń gazowych, stacje gazowe, odbiorniki gazu, aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę przemysłową dla gazownictwa, tłocznie gazu, urządzenia, materiały i sprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów i inne. W zorganizowanej podczas targów konferencji „Polskie gazownictwo. Perspektywy” wzięło udział ponad 200 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Agencji Rynku Energii oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Konferencja stała się okazją do poruszenia niezwykle ważnych dla całej branży problemów.
 
W bloku prezentowanych referatów zamieszczono tematy dotyczące zadań państwa i firm energetycznych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego na skalę masową, miejscem gazu ziemnego na globalnym rynku energetycznym, obecnymi i możliwymi w przyszłości źródłami pozyskania gazu ziemnego, wsparcia przy pomocy energii odnawialnej dla gazu ziemnego m.in. na Ukrainie do 2030 r.
 
W ramach targów odbyły się też warsztaty techniczne, dotyczące zastosowania w praktyce przedsiębiorstw gazowniczych regulacji znajdujących się w pierwszym Standardzie Technicznym IGG: ST-IGG-0601:2008 „Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Wymagania funkcjonalne”.
 
Celem konferencji i targów było zwrócenie uwagi na niezwykłą rolę gazu ziemnego obecnie i w przyszłości. Targi zostały poświęcone głównie nowościom technicznym i rozwiązaniom systemowym w gazownictwie. Na stoiskach nie zabrakło firm zajmujących się zastosowaniem gazu w pojazdach czy pilnujących czystości środowiska. Zwrócono uwagę na fakt, iż gaz ziemny w najbliższym czasie stanie się niewątpliwie jednym z głównych nośników energii w Polsce. Wraz ze wzrostem poziomu życia i jego komfortu, rośnie jego rola jako wygodnego i ekologicznego paliwa. Zwiększać się będzie jego udział w bilansie paliw całej Europy. W związku z tym sektor gazownictwa w Polsce nabiera dużego znaczenia. Branża gazownicza przeżywa obecnie dobry okres, czego dowodem jest rosnąca z roku na rok liczba wystawców i gości odwiedzających targi EXPO-GAS.