Obiekt powstanie w miejscowości Nacław w gminie Polanów. Finalizację prac związanych z budową planuje się na 31 grudnia br.

Nowa biogazownia będzie produkować rocznie ok. 2,3 mln m3 biogazu, którego główny składnik stanowi metan. Biogaz utylizowany w module kogeneracyjnym o mocy elektrycznej 625 kW i mocy cieplnej 692 kW, zapewni produkcję energii elektrycznej w ilości wynoszącej ok. 5,3 mln kWh i cieplnej około 5,9 mln kWh rocznie.

Łączny koszt inwestycji oszacowano na ok. 8 mln zł.