W uruchomionych projektach znajdują się m.in. te związane ze wzrostem zdolności wydobywczych ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Na ten cel spółka planuje przeznaczyć tylko w 2009 r. ponad 614,0 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektów zagospodarowania złóż, budowę nowych kopalń gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowę odazotowni w Grodzisku Wielkopolskim.

Ponadto na projekty związane z dywersyfikacją dostaw gazu ziemnego do Polski zarezerwowano w br. ponad 705 mln zł. W komunikacie napisano, że środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z projektem THOR polegającym na zagospodarowaniu złóż na Morzu Północnym (prawie 653 mln zł), jak również wstępne prace związane z realizacją innych projektów dywersyfikacyjnych. Na inwestycje związane z budową nowych i modernizacją istniejących podziemnych magazynów gazu ziemnego PGNiG przeznaczy w roku 2009 ponad 788 mln zł. W komunikacie napisano, że na zagraniczne projekty upstreamowe spółka planuje przeznaczyć w roku 2009 około 225 mln zł.

W ubiegłym roku, podczas prezentacji strategii PGNiG do 2015 r. wiceprezes spółki Sławomir Hinc informował dziennikarzy, że nakłady inwestycyjne w 2009 r. mogą sięgnąć ok. 3,5 mld zł.