Turbina o mocy 2,3 MW została wyprodukowana przez niemiecką spółkę Siemens. Umieszczono ją na Morzu Północnym, ponad 100 km od brzegu. Wyprodukowana w sposób ekologiczny energia zostanie wykorzystana dla potrzeb lokalnych (pobliska platforma wydobywcza).