Fermy wiatrowe miałyby powstać między Obrowcem a Krępną. Łącznie byłoby ich ok. 50 o sile 60 mW, natomiast na terenie od torów kolejowych w mieście do lasu pod Jasioną - 15 wiatraków o sile 30 mW.
Realizacja inwestycji jest uzależniona od zatwierdzenia przez ministerstwo środowiska granic obszarów sieci ochronnej „Natura 2000”.