Jednakże decydujący głos w sprawie inwestycji mają Rosja, Finlandia, Szwecja, Dania i Niemcy, ponieważ rura gazociągu przetnie wody, na których obowiązują prawa tych państw. Nasz kraj może jedynie zgłaszać uwagi.

Według polskich władz Gazociąg Północny uniemożliwi m.in. bezpieczne wpływanie do portów statkom o takim zanurzeniu jak obecnie, bo przecina tor wodny prowadzący do tych portów. Wynikiem takiego stanu rzeczy będzie zablokowanie ich rozwoju i zwiększenie ryzyka awarii.